Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Mijn gezinssituatie

assur_isole
assur_couple
assur_isole
assur_familiale

Mijn leeftijd

less65
65plus

Mijn huidige bescherming

Individuele verzekeringen

axa_icon_96_health_2px
Ten privétitel afgesloten, bij de ziekenfonds of bij een verzekeraar. De vergoeding kan gedeeltelijk en beperkt zijn.
axa_icon_96_health_2px
Afgesloten bij het ziekenfonds.
axa_icon_96_health_2px
Afgesloten bij een verzekeraar om de gevolgen van een ongeval in het privéleven te vergoeden onder bepaalde voorwaarden. De vergoeding is meestal gebaseerd op vastgestelde maximumbedragen
broken_2px
Verbonden aan de bankkaart, of afgesloten bij een reisbureau,enkel van toepassing op reis. Voornamelijk bijstand, meestal aangevuld met een vergoeding voor dringende medische kosten in het buitenland.
axa_icon_96_pc_2px

Groepsverzekeringen

Verplichte verzekering afgesloten door uw werkgever als u loontrekkende bent. Vergoeding bij een ongeval op de weg naar en op het werk.
axa_icon_96_health_2px
Facultatieve verzekering via uw werkgever. De vergoeding kan gedeeltelijk en beperkt zijn.
axa_icon_96_health_2px
Facultatieve verzekering via uw werkgever. Vergoeding van de gevolgen van een ongeval in het privéleven. De vergoeding is meestal gebaseerd op vastgestelde maximumbedragen.
broken_2px
Facultatieve verzekering voorgesteld door de school. Vergoeding van een deel van de kosten verbonden aan een ongeval op de weg naar en op school. Meestal zeer beperkte vergoeding
graduate
Facultatieve verzekering voorgesteld door de club of de federatie, maakt deel uit van de inschrijving van een sportlicentie. Meestal zeer beperkte vergoeding.
axa_icon_96_pc_2px

Aanvullende verzekeringen

Afgesloten bij een verzekeraar. Vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden (vb: uw hond bijt een voorbijganger)
assur_familiale
Afgesloten bij een verzekeraar. Vergoeding van schade aan uw woonst, maar nooit lichamelijke schade! Als u thuis valt, ongeacht de situatie, bent u niet verzekerd.
house
Afgesloten bij een verzekeraar. Enkel vergoeding bij ongevallen met uw eigen wagen als u de optie genomen hebt die de bestuurder en/of de inzittenden verzekert.
axa_icon_140_circle_berline#blue

De informatie over bovenstaande verzekeringen is louter ter info en niet volledig.

Bij een ongeval in het privéleven, is uw bescherming:

Een ongevallenverzekering privéleven biedt u een antwoord op volgende vragen:

axa_icon_96_functional_1px

Hoe kan ik er zeker zijn dat ik alle medische kosten kan betalen?

axa_icon_96_functional_1px

Hoe ga ik mijn huis kunnen aanpassen aan mijn nieuwe situatie?

axa_icon_96_functional_1px

Hoe betaal ik mijn facturen als ik niet meer kan gaan werken?

AXA stelt u 2 oplossingen voor
in het gamma ongevallen privéleven

ESSENTIËLE BEHOEFTEN

  • Storting van een vooraf bepaald forfaitair bedrag
  • Medische kosten (optie)
  • Overlijden (optie)

Maandelijkse premie:

Vanaf €6(All-in)/maand*

* Alle belastingen, bijdragen en kosten – waaronder splitsingskosten - inbegrepen. De jaarprijs is €72.

GEMOEDSRUST

  • Schadevergoeding aangepast aan uw situatie (maximaal €1.000.000)
  • Bijstand
  • Overlijden

Prime mensuelle :

Vanaf €8(All-in)/maand**

** Alle belastingen, bijdragen en kosten – waaronder splitsingskosten - inbegrepen. De jaarprijs is €96.

Uw rechten en bescherming

Ongevallen privéleven is ons gamma verzekeringen die u en uw gezin beschermen bij een ongeval in uw privéleven. Indien u na een ongeval een blijvende ongeschiktheid overhoudt, garanderen wij u een vergoeding die is aangepast aan uw situatie en aan de gekozen formule.

Daarin inbegrepen of als optie, dekken wij na een ongeval ook de bijstanddiensten, behandelingskosten, vergoedingen voor tijdelijke ongeschiktheid of overlijden.

Ongevallen privéleven werd ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Aarzel niet om een beroep te doen op uw makelaar voor meer informatie of om een offerte te vragen. (Deze laatste) Uw makelaar staat te uwer beschikking en is het best geplaatst om u raad te geven over wat voor u het meest geschikt is. Wij verzoeken u om de algemene voorwaarden van dit product vóór aanschaf te lezen. Hierin worden de voorziene aangeboden dekkingen, beperkingen en uitsluitingen garantielimieten en –uitsluitingen vermeld. U kunt deze documenten gratis verkrijgen op www.axa.be of bij uw makelaar.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).