Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Aansprakelijkheidsverzekering

Het verhaal dat derden tegen u uitoefenen, kan uw bedrijf in sommige gevallen letterlijk duur te staan komen.

  • een van uw arbeiders beschadigt de auto van een derde met een niet-ingeschreven heftruck.
  • een door u gemaakt product vertoont gebreken en berokkent schade aan de gebruikers ervan.
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating - na levering
  • dan dekt deze verzekering de aansprakelijkheid van personen of vennootschappen met dienstverlening als hoofdactiviteit.
  • objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing
  • dan dekt deze verzekering de aansprakelijkheid van artsen en andere dienstverleners van de medische, paramedische en zorgsector tijdens de uitoefening van hun beroep.

Het betreft een nieuwe verplichte verzekering in België. Alle spelers uit de bouwsector (architecten, aannemers en andere dienstverleners) die werken uitvoeren aan woningen, met de verplichte tussenkomst van een architect, zijn ertoe gehouden hun aansprakelijkheid gedurende 10 jaar te verzekeren. Deze verzekering dekt de schade die verband houdt met de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw van de woning.

​​​​​​​​