Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Verzekering gebouw

Zelfs de beste medewerkers ter wereld kunnen niets voor de onderneming doen als hun 'werktuigen' onbruikbaar zijn door schade of brand.

  • schade veroorzaakt door brand, ontploffing, implosie, rook, roet, bliksem, storm, schade door water, glasbreuk, enz..
  • deze verzekering waarborgt financiële inkomsten tijdens de periode waarin de activiteit stilvalt of vertraagd wordt door een gedekt schadegeval

talensia building is een hoogwaardige verzekering voor gebouwen die :

  • uitsluitend gebruikt worden als kantoor en/of voor handelsactiviteiten
  • minstens 4 verschillende kantoren en/of handelszaken herbergen.

verzekering machinebreuk

  • Door een schadegeval aan een van uw machines kunt u in zware financiële moeilijkheden terechtkomen. Onder bepaalde voorwaarden dekken wij uw elektrische, elektronische en mechanische machines, toestellen en installaties die dienen tot de uitbating, alsook de motoren, tegen onvoorzienbare en plotselinge materiële schade.

De verzekering die de bouwwerkzaamheden dekt tegen schade zoals stormschade, waterschade, vandalisme, schade veroorzaakt door een onderaannemer, schade aan een aangrenzende woning, enz.

Het betreft een nieuwe verplichte verzekering in België. Alle spelers uit de bouwsector (architecten, aannemers en andere dienstverleners) die werken uitvoeren aan woningen, met de verplichte tussenkomst van een architect, zijn ertoe gehouden hun aansprakelijkheid gedurende 10 jaar te verzekeren. Deze verzekering dekt de schade die verband houdt met de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw van de woning.

​​​​​​​​​​​​​