Ga naar de hoofdinhoud
Een man werkt in de tuin en plant bloemen en planten. Een man werkt in de tuin en plant bloemen en planten.

Blog

Blog AXA.be - Arbeidsongeschiktheid vs. arbeidsongeval

Top

| 3 min lezen.

Arbeidsongeschiktheid vs. arbeidsongeval: waar zit het verschil?

Heb je een arbeidsongeval? 

Is je werkgever verzekerd bij AXA en heb je een arbeidsongeval gehad?

Raadpleeg de te volgen stappen

Is er een verschil tussen een arbeidsongevallenverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wie verzekert wat en hoe verloopt de uitbetaling? We vertellen je er alles over aan de hand van een fictieve ontmoeting tussen Pieter en Thomas in een Vlaams ziekenhuis.

Arbeidsongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Pieter klimt in zijn tuin via een ladder in een boom om enkele takken af te zagen die zijn buur hinderlijk vindt. Het heeft veel geregend, zijn laarzen zijn glad en hij valt. Openbeenbreuk. Naar de spoeddienst. Operatie.

In zijn tweepersoonskamer in het ziekenhuis ontmoet hij Thomas, werknemer in een grote onderneming. Hij raakte gewond bij een ongeval op weg naar het werk. De mannen maken kennis met elkaar. De financiële impact van hun ongeval komt ter sprake.

Thomas is volledig gedekt door de arbeidsongevallenverzekering, zo vertelt hij aan Pieter, die er bleek van wordt. Hij heeft dat geluk niet: hij zal ook een tijdje arbeidsongeschikt zijn, maar zijn val had niets te maken met een werkopdracht. Hij vraagt zich af of hij verzekerd is voor een ongeval in het privéleven en voor zijn eventuele arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongevallenverzekering: is een auto-ongeval gedekt?

De werkgever van Thomas heeft voor al zijn personeelsleden een arbeidsongevallenverzekering afgesloten, wat verplicht is voor wie werknemers in dienst heeft. Thomas is als loontrekkende dus gedekt voor een auto-ongeval tijdens het uitvoeren van zijn werk en ook voor een ongeval op de weg van en naar het werk: hij zal vergoed worden voor zijn verblijf in het ziekenhuis en zijn medische kosten. Hij zou trouwens ook een vergoeding krijgen als hij gewond was geraakt op zijn werkplek, of zelfs, onder bepaalde voorwaarden, wanneer hij aan het telewerken is.

Wanneer hij het ziekenhuis zal verlaten, kan Thomas door zijn verwondingen nog niet opnieuw aan het werk. Hij blijft nog enkele weken arbeidsongeschikt. De eerste maand wordt hij betaald door zijn werkgever, maar vanaf de 31ste dag arbeidsongeschiktheid is het zijn arbeidsongevallenverzekering die tussenkomt. Thomas wordt vanaf dan rechtstreeks door de arbeidsongevallenverzekeraar vergoed voor 90% van zijn gemiddelde dagloon, overeenkomstig de wet op de arbeidsongevallen.

Uiteraard is de arbeidsongevallenverzekering beperkt tot ongevallen in het beroepsleven en is ze dus niet van toepassing voor het ongeval in het privéleven dat Pieter heeft gehad.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: is een ongeval in het privéleven gedekt?

De verzekering arbeidsongeschiktheid (ook wel verzekering gewaarborgd inkomen genoemd) kan individueel worden onderschreven door een zelfstandige of door een werkgever voor zijn medewerkers. Dat is gelukkig het geval voor Pieter.

Er staat hem een herstelperiode van tien weken te wachten. De eerste maand ongeschiktheid wordt betaald door zijn werkgever. Vanaf de tweede maand betaalt de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar een maandelijkse ongeschiktheidsrente als aanvulling op het wettelijk gewaarborgd inkomen (60% van zijn geplafonneerde brutoloon), waardoor Pieter zijn gewone levensstandaard kan behouden. Mocht zijn afwezigheid het gevolg zijn van een ziekte, dan had hij ook deze arbeidsongeschiktheidsrente ontvangen.

Maar worden zijn medische kosten en ziekenhuiskosten ook terugbetaald? Helaas niet. De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt enkel het loonverlies van de verzekerde. De medische kosten hadden terugbetaald kunnen worden als hij een hospitalisatieverzekering had of als hij een verzekering Ongevallen privéleven had afgesloten.

Ook benieuwd naar wat je moet doen bij een arbeidsongeval? Lees dan ons artikel ‘Wat als je tijdens de werkuren een ongeval hebt?’.

DEEL DIT ARTIKEL