Ga naar de hoofdinhoud
NL

Brandverzekering voor mede-eigenaars

 • Dekking van de goederen beheerd door een syndicus
 • Voor gebouwen voor professioneel gebruik zonder woongedeelte
 • Specifieke dekkingen voor de uitrustingen van het gebouw

Bekommerd om uw investering in vastgoed te beschermen?

Syndicus of mede-eigenaar van een gebouw voor professioneel gebruik?
Kies voor een brandverzekering die uiterst geschikt is op het vlak van dekkingen, vergoedingsplafonds … en tarief!

In een notendop

  De Brandverzekering voor mede-eigenaars dekt

 • schade veroorzaakt door brand
 • schade veroorzaakt door water, inwerking van elektriciteit, storm
 • schade aan onroerend goed bij vandalisme, kwaadwilligheid
 • de gemeenschappelijke zonnepanelen in glasbreuk, storm en hagel
 • de gemeenschappelijke tv- & satellietantennes en -installaties
 • het breken van sanitair, uithangborden
 • de inhoud van de mede-eigendom

  Optie

 • rechtsbijstand
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Building Brand Eenvoudige Risico's afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • geen tussenkomst voor een schadegeval waarvan de oorzaak, ontdekt bij een vorig schadegeval, niet werd opgeheven
 • geen tussenkomst voor een schadegeval te wijten aan de niet-overeenstemming van technische of elektrische installaties met de reglementering
 • uitsluiting van de persoonlijke inhoud van de inwoners
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekering Building Brand Eenvoudige Risico's werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.