Ga naar de hoofdinhoud
Man is gelukkig wanneer hij op zijn gsm de dekkingen van de BA Autoverzekering van AXA nakijkt

Burgerlijke Aansprakelijk­heid (BA)

Je verplichte Autoverzekering in België

Je BA Autoverzekering dekt je voor

 • Lichamelijke schade aan derden en je passagiers
  De verplichte BA Autoverzekering dekt de lichamelijke schade die jij veroorzaakt aan anderen, inclusief je passagiers, tijdens een ongeval. Maar ook de lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, …), zelfs als jij niet in fout bent.
 • Materiële schade aan derden
  Van schade aan andermans voertuig tot de gevel die je per abuis beschadigt. Deze BA Autoverzekering omvat ook materiële schade die jij aan anderen toebrengt.

Je hebt een ongeval in België of binnen een straal van 30 km buiten onze landsgrenzen?

Onze InfoLine geeft jou 24/7 de nodige antwoorden:
Wat moet je doen? Heb je informatie nodig over urgentiediensten, hoe je een ongevalsaangifte moet invullen, wat te doen als er gekwetsten zijn, …?

Je kan bovendien, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, rekenen op AXA Assistance voor:

 • de dringendste noodmaatregelen (politie, iemand van je familie, … verwittigen)
 • de herstelling van je voertuig ter plaatse of het wegtakelen naar de garage van jouw keuze
 • het vervoer van jou en je passagiers naar jullie woonplaats of bestemming
 • psychologische hulp bij carjacking of bij een verkeersongeval met gewonden
 • ...

Je voertuig rijdt niet meer?

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  Je bent niet gedekt als je een panne hebt of foute brandstof tankte. Dan kan je rekenen op de betalende uitbreiding Omni-Assistance.
 • Vervangingsvoertuig nodig?
  Om je mobiliteit te garanderen, stellen wij je de optie ‘vervangingsvoertuig’ voor. Als je voertuig niet meteen kan worden hersteld, heb je recht op een vervangingswagen voor max. 3 dagen. Ga je voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan je deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.
  Bij glasbreuk kan je max. 3 dagen op een vervangingswagen rekenen. 

Meer details over onze partnergarages

Te diep in het glas gekeken en een BOB brengt je naar huis na een avondje uit. Wat als je BOB een ongeval in fout veroorzaakt?
Wij vergoeden:

 • de materiële schade aan het verzekerde voertuig (tot maximum 25 000 euro)
  Je vrijstelling (= deel wat jij nog moet betalen) bedraagt 500 euro en voor de herstelling van je voertuig moet je langsgaan bij een van onze partnergarages.
 • de lichamelijke letsels van de BOB (tot 100 000 euro)

Je veroorzaakt een ongeval in fout? Met de Joker for you wordt je BA-premie, na een ongeval, niet verhoogd!

Toelatingsvoorwaarden Joker for you:

 • je hebt al meer dan 11 jaar je rijbewijs
 • je had de laatste 5 jaar geen ongeval waarbij jij in fout was

Je makelaar geeft je graag meer uitleg over deze optie.

Op vakantie in het buitenland en slachtoffer van een ongeval waarbij je (gedeeltelijk) in recht bent? Gelukkig is er EURO+:

 • schiet het grootste deel voor van de te betalen som door de buitenlandse verzekeraar
 • compenseert het verschil in de evaluatie van je lichamelijke schade (die in de meeste landen van de Europese Unie vaak lager wordt ingeschat)

met een tussenkomst beperkt tot 500 000 euro per verzekerde.

Breid de bescherming van je BA-verzekering verder uit met deze betalende OPTIONELE DEKKINGEN

Ideaal voor je voertuig van enkele jaren oud dat toch iets meer dan enkel een BA verdient.

Nature Protect beschermt je voertuig tegen de gevolgen van hagel, storm, overstromingen, vallende stenen, grondverschuivingen, enzovoort. Zelfs bij totaalverlies (op basis van een door de expert bepaalde waarde die je voertuig net voor het schadegeval had).

Als je de herstelling van je voertuig toevertrouwt aan een van onze partnergarages:

 • betaal je geen vrijstelling
 • geniet je een levenslange garantie op de uitgevoerde herstellingen

Goed om te weten:

 • ga je voor de herstelling langs bij een andere garage (dus geen partnergarage), dan wordt een vrijstelling van 250 euro toegepast
 • bij totaalverlies betaal je geen vrijstelling

Deze optionele dekking beschermt je wanneer je als bestuurder gewond raakt bij een ongeval, zelfs als je in fout bent. Of je nu zelf rijdt, iemand anders je voertuig bestuurt of je met een andere (bestel)wagen rijdt in privéomstandigheden.

Je kan kiezen tussen twee formules:

Vergoedende wijze

De vergoeding ‘Veiligheid van de bestuurder op vergoedende wijze’ gebeurt volgens gemeen recht.

Heb je inkomstenverlies na je ongeval of heb je medische zorgen nodig? Nood aan huishoudhulp? Moet je voertuig of woning aangepast worden? Dan kan je rekenen op schadevergoedingen, die kunnen oplopen tot 1 500 000 euro, in functie van jouw situatie:

 • medische behandelingskosten
 • tijdelijke, persoonlijke, economische of huishoudelijke ongeschiktheid als die langer duurt dan 15 dagen
 • blijvende ongeschiktheid als deze persoonlijk, economisch of huishoudelijk is en meer dan 10% bedraagt (de eerste 10% wordt niet vergoed)
 • overlijden (begrafeniskosten, morele schade en inkomstenverlies van de echtgenoot/echtgenote, samenwonende partner…)

Goed om te weten:
Betwisting van de aansprakelijkheid? Dan krijg je een voorlopige schadevergoeding.

Forfaitaire wijze

De vergoeding voor ‘Veiligheid van de bestuurder op forfaitaire wijze’ gebeurt niet volgens gemeen recht maar bestaat uit een forfaitair bedrag. Je geniet dekking bij blijvende persoonlijke ongeschiktheid, medische kosten en/of overlijden.

Heb je liever deze formule? Contacteer dan je makelaar voor meer informatie en/of het afsluiten van deze dekking.

Wist je dat een basis BA-verzekering doorgaans enkel bijstand biedt in geval van een ongeval? Om ook hulp te genieten bij een eventuele panne, kan je kiezen voor Omni-Assistance met een ruimere bijstand. Zeker als je een reis naar het buitenland plant met de wagen, mobilhome, …
Zo kan je gebruikmaken van Wegenhulp maar ook van Personen- en Woninghulp.


Beeld je in dat je betrokken bent bij een verkeersongeval en jij en de tegenpartij totaal verschillende meningen hebben. Zo’n conflict kan al snel uit de hand lopen en, in het slechtste geval, zelfs eindigen in een rechtbank.

Een Rechtsbijstandsverzekering kan je hierbij helpen met:

 • nuttige informatie en antwoorden op je juridische vragen
 • verdediging van je belangen bij een juridisch geschil over je voertuig
 • dekking van de kosten van je gerechtelijke verdediging: administratieve briefwisseling, honoraria van je advocaat (naar keuze), gerechtskosten, enzovoort.

Kies, op basis van je noden en je budget, uit een basisformule Fix of de all-in-formule Full.

Lees de Algemene Voorwaarden om te ontdekken hoe uitgebreid deze verzekering is en om de beperkingen en uitsluitingen na te lezen.

Hoe je BA Autoverzekering online afsluiten?

In slechts 3 stappen. En als je wil, zorgen wij voor je DIV-inschrijving én opzeg van je huidige verzekering.

 1. Bereken je prijs

  Geef wat basisinfo over jezelf/je auto en bereken in 5 minuten je prijs.

  Tip: hou je rijbewijs, aankoopfactuur en verzekeringsbewijs ('groene kaart') bij de hand.

 2. Op maat: kies zelf wat je wil verzekeren

  Voeg opties toe aan je basisdekking en betaal enkel voor wat je nodig hebt.
 3. Bevestig en betaal 

  Kijk alles na, bevestig en betaal online. Je ontvangt meteen je contract via e-mail en je groene kaart volgt via de post. Je bent verzekerd vanaf de startdatum van het contract.
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Autoverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder. Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en  productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.
Hierbij ook de segmentatiecriteria.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.