Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

AXA Assistance

​24 uur per dag en 7 dagen in de week

Een van uw medewerkers heeft een ongeval in binnen- of buitenland. Hij heeft op zeer korte termijn hulp nodig.  

AXA Assistance biedt u

 • toegang tot het permanente callcenter van Inter Partner Assistance, lid van de AXA Groep
 • een heel gamma bijstandsprestaties.

Voorwaarde: uw bestuur heeft een arbeidsongevallenverzekering bij ons afgesloten.

enkele voorbeelden van bijstandsprestaties 

Bij een beroepsongeval in België

 • de organisatie van aangepast vervoer voor het slachtoffer tussen zijn verblijf- en werkplaats, en een tussenkomst in deze kosten
 • de organisatie en een tussenkomst in de kosten van psychologische bijstand voor het slachtoffer, zijn collega’s en zijn gezin
 • de organisatie en vergoeding van huishoudhulp.

Bij een beroepsongeval in het buitenland

 • de organisatie van de repatriëring van het slachtoffer
 • de organisatie en vergoeding van het vervoer van een naaste als de verzekerde persoon gehospitaliseerd is en gedurende 48 uur niet mag vervoerd worden.
​​

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • De dekking wordt verleend voor zover de Arbeidsongevallenverzekering (Wet van 1967) van toepassing is
 • De psychologische bijstand is beperkt tot maximum 6 zittingen
 • Het aangepast vervoer (tussen verblijf- en werkplaats) wordt vergoed tot 100 euro per dag en gedurende maximum 8 dagen
 • De kosten voor schoonmaak van de woning voor maximum 4 uur per dag en dit 1 maal per week
 • De reiskosten van een gezinslid beperken zich tot 1 aangeduid persoon

De dekking Bijstand is een onderdeel van het product Publieke sector Arbeidsongevallen Wet van 1967 en Ongevallen van het Privéleven, een persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekeringen wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.
Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.
Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).