AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Waarom een verzekering BA uitbating?

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating vergoedt de derden die schade hebben geleden in uw onderneming, maar ook daarbuiten. Voor zover u of een van uw aangestelden aansprakelijk is natuurlijk.
Een ideale aanvulling is de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering. Deze vergoedt schade veroorzaakt aan derden door uw producten na levering ervan of door uw werk na uitvoering ervan.

De verzekering BA uitbating en/of de verzekering BA na levering interesseert mij of is belangrijk voor mijn activiteit.

Onze experten kunnen u meer vertellen

In een notendop

Een dekking op maat

Een dekking zonder premietoeslag voor werf- of hijstoestellen

Inclusief rechtsbijstand

Een dekking zonder premietoeslag voor de goederen aangebracht door derden, geleende voorwerpen en het ter beschikking gestelde personeel

Dekkingen

De verzekering BA uitbating

De verzekering BA uitbating dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt:

 • aan derden bij de uitbating
 • zowel in de onderneming (aanwezigheid van bezoekers of leveranciers) als daarbuiten (bij bezoeken aan klanten of werken bij derden)
 • door personeelsleden, uitzendkrachten en stagiaires en door gebouwen

Gedekte schade:

 • letselschade
 • zaakschade
 • onstoffelijke schade (al dan niet volgend op letselschade of zaakschade)

de verschillende types schade

U herstelt industriële verwarmingsketels. U sluit een verwarmingsketel bij een van uw klanten niet correct aan en hij ontploft. Er zijn verscheidene gewonden (=letselschade) en de gebouwen hebben zware schade opgelopen (=zaakschade). Daardoor worden de activiteiten van de onderneming waarin u het werk hebt uitgevoerd enkele dagen onderbroken (=onstoffelijke gevolgschade). U wordt aansprakelijk gesteld en u moet instaan voor de gevolgen.

De verzekering BA na levering

De BA na levering dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt aan derden door:

 • producten na levering ervan
 • werken na uitvoering ervan

Opties

Dekking van goederen die u toevertrouwd zijn om eraan te werken

Dekking van gehuurde goederen

Dekking van (al dan niet toevertrouwde) werkinstrumenten 

Dekking voor onderaannemers

Voorbeelden

In BA uitbating:

 • Een werknemer veroorzaakt tijdens een opdracht bij een klant een brand. De onderneming kan aansprakelijk worden gesteld en zal in dat geval de slachtoffers moeten vergoeden.

In BA na levering:

 • Een installateur heeft een wasmachine verkeerd aangesloten. De volgende nacht veroorzaakt die fout waterschade.
 • Een elektricien herstelt een elektrische oliekachel. Enkele dagen later breekt brand uit door een slecht geïsoleerde draad.
 • Een loodgieter is klaar met zijn werk en vertrekt. De volgende dag is het tapijt nat omdat de kraan verkeerd is geplaatst (de schade aan het tapijt zal worden vergoed).

Bescherming van de klant

Uw rechten en beschermingen

De producten TALENSIA BA UITBATING en BA NA LEVERING vermeld op deze webpagina zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van een jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.

Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Bij klachten kunt u contact opnemen met de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel) via het klachtenformulier. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

MiFID-regelgeving voor verzekeringen
Meer weten

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

 • Advies zonder verbintenis
 • Persoonlijk onderhoud
 • Je krijgt een offerte
 • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt