Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Extralegale voordelen voor uw kmo

Top

| 4 min lezen.

Extralegale voordelen voor uw kmo

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

Extralegale voordelen zijn uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van een aantrekkelijk loonbeleid. Door hun over het algemeen gunstige fiscaliteit worden ze zowel door werkgevers als door werknemers sterk gewaardeerd. We zoomen even in op de extralegale voordelen die in 2023 bij werknemers het meest in de smaak vallen.

Extralegale voordelen om talent aan te trekken of te behouden

Hoewel het brutoloon het centrale element van het loonpakket is, volstaat dat niet meer om het verschil te maken in de war for talent. Vandaag is het voor bedrijven essentieel om een dynamisch en aantrekkelijk loonbeleid te ontwikkelen als ze nieuw talent willen aantrekken of zelfs hun goede medewerkers willen behouden.

Welke extralegale voordelen doen de balans in uw voordeel doorslaan? Vandaag is er geen gebrek aan ideeën. De medewerkers willen de crisissen die we meemaken, het hoofd bieden en door deze moeilijke tijden zijn hun ambities veranderd. Wat willen de werknemers in 2023 en wat zijn de sociale en fiscale gevolgen voor u als werkgever?

De 5 meest gewaardeerde extralegale voordelen

In maart 2023 publiceerde het sociaal secretariaat Liantis de lijst van de populairste extralegale voordelen. Op basis daarvan volgt hier onze top 5 van extralegale voordelen om op te nemen in het loonpakket van uw werknemers.

  1. Maaltijdcheques: dit voordeel, dat zeer populair is bij werknemers, is bijna een must-have geworden. Hiermee kunnen uw werknemers hun koopkracht vergroten. Maaltijdcheques zijn 100% vrijgesteld van fiscale en sociale lasten. De werknemer moet wel een minimumbijdrage van 1,09 euro per maaltijdcheque betalen. Er bestaan ook ecocheques, maar die zijn iets minder populair.
  2. Verzekering voor hospitalisatie en/of ambulante zorg: een hospitalisatieverzekering dekt de kosten van een ziekenhuisopname van uw werknemers (en eventueel hun gezinsleden) en de daarmee gepaard gaande ambulante kosten. De verzekering ambulante zorgen dekt de medische kosten die geen verband houden met een hospitalisatie of een zware ziekte. De premies die u als werkgever betaalt, zijn niet aftrekbaar als bedrijfskosten, maar vergoedingen voor gezondheidszorg worden niet belast voor werknemers (en hun gezinsleden).
  3. Groepsverzekering: dit is zeker het voordeel dat door de werknemers het meest op prijs wordt gesteld. Via deze collectieve verzekering betaalt de werkgever een bijdrage voor het aanvullend pensioen van zijn werknemers. Aanvullende dekkingen zijn mogelijk en worden vaak toegevoegd, zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden. De premies zijn voor de werkgever aftrekbare beroepskosten. Het kapitaal dat wordt uitgekeerd wanneer een werknemer met pensioen gaat, wordt apart belast tegen een veel lager tarief dan een salaris.
  4. Bedrijfswagen: de toekenning van een bedrijfswagen is voor de werkgever voordeliger dan een loonsverhoging, omdat de kosten aftrekbaar zijn. Dit voordeel bespaart de werknemer de kosten voor de aankoop, de verzekering en het onderhoud van de wagen. Maar als de wagen ook in de privésfeer wordt gebruikt, vormt dit voordeel een belastbaar VAA voor de werknemer. De belasting op bedrijfswagens is voordeliger voor voertuigen met een lage CO2-uitstoot, en meer bepaald voor hybride/elektrische wagens. Omdat de regering de bedrijfswagens niet langer wenst te promoten, valt de komende jaren een terugkeer van een minder gunstige fiscaliteit te vrezen.
  5. Evenwicht werk/privéleven: Dit laatste element wordt steeds belangrijker voor werknemers die op zoek zijn naar een nieuwe job. Dit voordeel neemt de vorm aan van extra vakantie of de mogelijkheid om te telewerken met toekenning van een vergoeding.

Een goede manier om ervoor te zorgen dat u een loonpakket aanbiedt dat aan de verwachtingen van uw werknemers voldoet, is deze extralegale voordelen op te nemen in een flexibel verloningsplan, ook wel 'cafetariaplan' genoemd. Dit wordt vaak als vrij complex beschouwd, maar uw sociaal secretariaat kan u hierbij helpen.

Lees meer over de cafetariaplannen voor kmo's in ons artikel ‘Het Cafetariaplan: ook voor kmo's?’ 
Bronnen:
Artikel 'Uw werknemers motiveren met extralegale voordelen', gepubliceerd op 21 maart 2023 op de blog van Liantis

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL