Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Aanvullend pensioensparen voor zelfstandigen | Blog AXA.be

Top

| 7 min lezen

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen: ontdek uw fiscale voordelen

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing? 

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing?

Simuleer uw pensioen et ontdek onze aanvullende pensioenformules voor zelfstandigen, ondernemers en KMO's. 

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

Dat u met het wettelijke pensioen niet ver zal komen, is geen groot nieuws meer. U doet er dus goed aan om tijdens uw loopbaan wat opzij te leggen voor een financieel zorgeloze oude dag. Als zelfstandige hebt u gelukkig wel wat opties, mét een fiscaal extraatje.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Of u nu een eenmanszaak hebt, of u werkt als bedrijfsleider in een vennootschap, elke zelfstandige kan via het VAPZ sparen voor zijn pensioen. U profiteert niet alleen van een gewaarborgde intrestvoet, die jaarlijks eventueel wordt aangevuld met een winstdeelname door de verzekeraar. Met een VAPZ geniet u ook fiscale voordelen die het rendement van deze pensioenoplossing opkrikken: de stortingen in uw VAPZ zijn als beroepskost aftrekbaar, u betaalt geen premietaks en u bespaart bovendien op uw sociale bijdragen.

De stortingen

De bedragen die u mag storten in het gewone VAPZ bedragen maximaal 8,17% van uw referte-inkomen van 3 kalenderjaren geleden, met een maximum van 3 965,77 euro in 2024.

Daarnaast bestaat er ook een sociaal VAPZ. Daarin kunt u 9,40% van uw referte-inkomen van 3 kalenderjaren geleden sparen, met een maximum van 4 562,87 euro voor 2024. Het ‘sociaal VAPZ’ is een variant op het gewone VAPZ, want ze wordt aangevuld met een aantal solidariteitswaarborgen.

Lagere sociale bijdragen

Omdat u de premies die u stort in een VAPZ kunt inbrengen als beroepskost, daalt uw netto belastbaar inkomen. Dat kan een besparing opleveren op uw sociale bijdragen.

Gunstige eindbelasting

Bij de uitbetaling van het gespaarde kapitaal, vanaf 65 jaar, zal er een RIZIV-bijdrage van 3,55% worden ingehouden, en mogelijk ook een solidariteitsbijdrage van 2%. Het resterende kapitaal zal ten slotte worden belast volgens het principe van ‘fictieve rente’. Net zoals uw wettelijk pensioen, wordt uw fictieve rente, dan jaarlijks in de personenbelasting belast. Dat is fiscaal voordeliger dan een eenmalige belasting op het volledige kapitaal.

Fictieve rente: wat is dat?

Nadat u uw pensioenkapitaal hebt ontvangen, moet u gedurende een aantal jaar een percentage van dat kapitaal vermelden op uw belastingaangifte. Dat percentage noemt men ‘de fictieve rente’.

De fictieve rente is afhankelijk van de leeftijd waarop u het gespaarde kapitaal krijgt, maar het percentage bedraagt nooit meer dan 5%, dit is het maximum op 65 jaar. U moet de fictieve rente gedurende 13 jaar vermelden op de belastingaangifte, behalve als u minstens 65 jaar oud bent op het ogenblik dat u het kapitaal ontvangt, dan wordt u belast aan een fictieve rente van 5%, maar moet u het slechts 10 jaar aangeven i.p.v. 13 jaar, wat uiteindelijk voordeliger is.

In de tabel hieronder vindt u de toegepaste percentages per leeftijd.

Leeftijd bij uitkering % toegepast op het kapitaal om de fictieve rente te bepalen Aangifte in personenbelasting gedurende x jaar
60 jaar 3,5 % 13 jaar
61 à 62 jaar 4 % 13 jaar
63 à 64 jaar 4,5 % 13 jaar
65 jaar of meer 5 % 10 jaar

Een voorbeeld:

U krijgt op uw 63ste 100.000 euro uitbetaald dat u hebt gespaard met uw VAPZ (exclusief winstdeelnames). U zult dus gedurende 13 jaar een fictieve rente van 4.500 euro (100.000 x 4,5%) in uw belastingaangifte moeten aangeven. Blijft u echter actief tot uw 65ste en gaat u dan pas met pensioen, komt dit voordeliger uit. Het percentage van uw rente ligt dan wel hoger (5% in plaats van 4%), maar de belastbare basis bedraagt slechts 80% van het kapitaal. Op uw 63ste is die belastbare basis hoger.

Wilt u weten hoeveel een VAPZ voor u kan opbrengen?

Simuleer het hier

Zoals u kunt zien, heeft het VAPZ heel wat fiscale voordelen. Maar er zijn nog andere opties om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Als u een zelfstandige bedrijfsleider bent in een vennootschap, kunt u ook via een IPT sparen voor uw pensioen. Uw vennootschap betaalt dan de premies die fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost.

Het IPT-contract kan op uw maat gesneden worden volgens uw leeftijd en risicoappetijt.

U kunt ervoor kiezen om te investeren in beleggingsfondsen (tak 23), waardoor uw rendement hoger kan uitkomen dan wanneer u een gewaarborgd rendement krijgt (tak 21).

U hebt bij AXA de keuze om de pensioenopbouw zelf in handen te nemen, of u kunt het aan experten overlaten die de opbouw bepalen in functie van uw leeftijd en/of het risico dat u wilt nemen. Zo zullen uw bestaande, risicovollere beleggingen automatisch worden omgezet naar minder risicovolle beleggingen naarmate u dichter bij uw pensioen komt, zonder moeite of kosten.

Om het beleggingsrisico nog wat meer te spreiden kunt u ervoor kiezen om maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks te storten. Zo belegt u via AXA gespreid in de tijd en koopt u weinig deelbewijzen van een beleggingsfonds (aandelen, obligaties, etc. ) als de prijzen op de markt hoog staan, maar koopt u in goedkope tijden net meer deelbewijzen. Zo vangt u de schommelingen van de financiële markten op en beperkt u het risico.

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Net zoals zelfstandigen met een vennootschap, kunt u als ‘zelfstandige natuurlijk persoon’, ook kiezen voor een formule waarin u fiscaal voordelig kunt sparen voor een nog hoger pensioen, via de gloednieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

De POZ laat namelijk toe om ook te investeren in een levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen (tak 23). U betaalt de stortingen uiteraard zelf en geniet een belastingvermindering van 30%.

Ook in een POZ-contract kunt u opteren voor gemoedsrust door te kiezen voor een beleggingsstrategie waarbij onze experten uw pensioenkapitaal zo optimaal mogelijk helpen opbouwen, in lijn met uw risicoappetijt en leeftijd.

Neem nu een voorschot op uw pensioenspaarpot

Wist u dat u zelfs een voorschot kunt nemen op uw pensioenspaarpot in uw VAPZ, IPT en/of POZ om dit te gebruiken voor de aankoop of renovatie van een woning?

U ziet het, mogelijkheden genoeg om voor een gelukkige, zorgeloze oude dag te zorgen. Weet dat u ook als particulier voor het traditioneel pensioensparen of langetermijnsparen kunt kiezen.

Ga dus zeker eens langs bij uw makelaar, hij bekijkt samen met u de mogelijkheden om te sparen voor uw pensioen.

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing? 

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing?

Simuleer uw pensioen et ontdek onze aanvullende pensioenformules voor zelfstandigen, ondernemers en KMO's. 

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL