Ga naar de hoofdinhoud

Onze partners

Duurzame partners

Hieronder vind je de partners waarmee AXA Belgium haar duurzaamheidsinspanningen concreet
maakt ten aanzien van haar diverse stakeholders, het klimaat en de samenleving.

AWSR en VSV

De Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (Agence Wallonne pour la Sécurité routière in Wallonië) streeft samen met alle betrokken actoren naar nul verkeersslachtoffers. Door haar inzet en expertise bevordert ze veilig gedrag in het verkeer door middel van vormingen en sensibilisering naar alle weggebruikers. AXA België en VSV organiseren samen elk jaar ‘De Grote Verkeersquiz’, een nationale quiz voor alle leeftijdsgroepen rond de kennis van verkeersregels.

Fietsersbond

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers bij alle belangengroepen en stakeholders. De eerste actie die we samen met de Fietsersbond hebben uitgewerkt, is een preventiecampagne rond fietsverlichting. Op die manier wil AXA Belgium de dialoog steunen rond fietsveiligheid en de wettelijke verplichtingen op een educatieve manier kracht bijzetten.

River Cleanup

River Cleanup beschermt de natuur en biodiversiteit door rivieren schoon te maken en het publiek bewust te maken van het probleem van zwerfafval. Elk jaar nemen onze AXA Hearts in Action vrijwilligers deel aan een of meerdere schoonmaakacties in België.

Oscare

AXA Belgium is partner van ‘The Fire Safety Truck’, een interactief voorlichtingsvoertuig van Oscare, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. Hiermee trekken ze door het hele land om het publiek bewust te maken over brandveiligheid. 

Belgische strandredders

AXA Belgium is de trotse partner van 1850 Belgische strandredders die echte ambassadeurs van risicopreventie zijn. Dankzij onze verdwaalarmbandjes die op het strand aan kinderen worden uitgedeeld zorgen we er samen voor dat kinderen niet langer verloren lopen. In 2023 hebben de redders in totaal ruim 400 interventies uitgevoerd voor verdwaalde kinderen, zwemmers, surfers, zeilers of andere mensen die in moeilijkheden verkeerden.

GoodPlanet

AXA België zet zich in om haar medewerkers en toekomstige generaties bewust te maken van de klimaatverandering via de AXA Climate School. Op scholen bieden we, dankzij ons partnerschap met de vzw GoodPlanet, twee workshops van 50 minuten aan leerlingen tussen 14 en 18 jaar aan. Met behulp van video's, quizzen en interactief lesmateriaal legt GoodPlanet de leerlingen de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering uit en zetten ze hen aan het denken over oplossingen. Zo worden jongeren de klimaatambassadeurs van morgen. Ons doel is om tegen juni 2024 meer dan 11 000 middelbare scholieren op te leiden.  

Stichting tegen kanker

In 2023 namen zo’n 200 medewerkers, makelaars en partners deel aan de ‘Levensloop’ en aan andere loopevents, om mensen bewust te maken van de strijd tegen kanker, en geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 

Belgische Cardiologische Liga

Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in België. Alleen met actieve preventie kunnen we de omvang van hart- en vaatziekten op een afdoende en blijvende manier terugdringen. Daarom steunt AXA Belgium de Belgische Cardiologische Liga in haar missie.  Samen met de liga organiseert AXA voor haar medewerkers regelmatig voorlichtingssessies en screenings voor ziekten zoals hoge bloeddruk of cholesterol georganiseerd.

ToekomstATELIERdelAvenir

AXA is medestichter van ToekomstATELIERdelAvenir, een vzw die  aan meer dan 1300 kinderen uit kansarme milieus lesgeeft op zaterdag. De vrijwilligers van AXA Hearts in Action organiseren lessen rond financiële thema's via vrijwilligerswerk op basis van hun specifieke competenties. Elk jaar delen zo’n 100 bevlogen AXA Belgium vrijwilligers hun kennis met deze enthousiaste jongeren. 

Duurzaamheid is de kern van onze visie

In een snel veranderende wereld die gekenmerkt wordt door tal van mondiale uitdagingen,
gaan we bij AXA samen vooruit door te beschermen wat belangrijk is.