Ga naar de hoofdinhoud
NL

Onze partners

Duurzame partners

Hieronder vind je de partners waarmee AXA Belgium zijn duurzaamheidsinspanningen concreet maakt ten aanzien van zijn diverse stakeholders, het klimaat en de samenleving.

AWSR en VSV

De Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (Agence Wallonne pour la Sécurité routière in Wallonië) streeft samen met alle betrokken actoren naar nul verkeersslachtoffers. Door haar inzet en expertise zorgt ze ervoor dat mensen zich veilig gedragen in het verkeer. Dat doet ze door educatie en sensibilisering naar alle weggebruikers. Het eerste gezamenlijke initiatief met AXA Belgium wordt ‘De Grote Verkeersquiz’, een nationale quiz voor alle leeftijdsgroepen rond de kennis van verkeersregels.

Belgische strandredders

AXA is de trotse partner van 1 400 Belgische strandredders die echte ambassadeurs van risicopreventie zijn. Dankzij onze verdwaalarmbandjes die op het strand aan kinderen worden uitgedeeld, zorgen we er samen voor dat kinderen niet verloren lopen. In 2021 redden de strandredders niet minder dan 395 personen en konden ze 860 kinderen/ouderen met hun ouders/begeleider herenigen.

Special Olympics

AXA Hearts in Action-vrijwilligers ondersteunen de atleten van Special Olympics, zodat zij hun sport kunnen beoefenen. We vergroten ook hun bewustzijn omtrent preventie en klimaatverandering via educatieve spelletjes. In 2019 waren 49 werknemers actief als vrijwilliger op de National Games.

Stichting tegen kanker

In 2019 namen meer dan 400 van onze medewerkers deel aan ‘Levensloop’, een evenement dat mensen bewust maakt van de strijd tegen kanker, en geld inzamelt voor kankeronderzoek. AXA moedigt daarenboven ook zijn medewerkers aan om deel te nemen aan de ‘Tournée Minérale’ om te sensibiliseren rond alcoholgebruik.

ToekomstATELIERdelAvenir

AXA is stichtend partner van Toekomstatelier dat meer dan 1 300 kinderen uit kansarme milieus op zaterdag les geeft. De vrijwilligers van AXA Hearts in Action organiseren lessen rond financiële thema's via vrijwilligerswerk op basis van AXA specifieke competenties. In 2019 hebben 87 van onze bevlogen vrijwilligers hun kennis gedeeld met deze enthousiaste jongeren.

Duurzaamheid is de kern van onze visie

Het is de drijvende kracht achter ons merk,
onze klanttevredenheid en de inzet van onze medewerkers.

Sustainability-strategie

Hearts in action

Research FUND

DIVERSITY & INCLUSION