Ga naar de hoofdinhoud

AXA Binding Corporate Rules (BCR)

Binding Corporate Rules (‘BCR’s’) zijn interne regels (zoals een Gedragscode) die door internationale bedrijvengroepen aangenomen worden om hun wereldwijde beleid te definiëren met betrekking tot de internationale overdracht van persoonsgegevens binnen dezelfde bedrijvengroep aan entiteiten in landen die geen passend niveau van bescherming bieden.

Wat is de bedoeling van BCR’s?

In dat opzicht garanderen BCR’s dat alle overdrachten binnen een groep genieten van een passend niveau van bescherming. Dit is voor een onderneming een alternatief voor de ondertekening van standaard contractuele clausules telkens als er gegevens moeten worden overgedragen naar een lid van haar groep, en dit kan verkieslijk zijn als het te omslachtig wordt om contractuele clausules te ondertekenen voor elke overdracht die plaatsvindt binnen een groep.

Eens goedgekeurd volgens de EU-samenwerkingsprocedure bieden BCR’s een toereikend beschermingsniveau aan ondernemingen om goedkeuringen voor overdrachten te verkrijgen van nationale gegevensbeschermingsinstanties (‘Data Protection Authorities’ of ‘DPA’s’, zoals de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België). We wijzen erop dat de BCR’s geen basis vormen voor overdrachten buiten de groep.

Welke voordelen bieden BCR’s?

  • in overeenstemming te zijn met de principes uiteengezet in artikel 25 en 26 van de Europese Richtlijn 95/46 voor alle gegevensstromen binnen de groep die binnen de reikwijdte van de BCR’s vallen,
  • praktijken te harmoniseren die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens binnen een groep,
  • de risico’s te voorkomen die resulteren uit gegevensoverdrachten aan derde landen, ;
  • te vermijden dat er voor elke afzonderlijke overdracht een contract vereist is,
  • extern te communiceren over het gegevensbeschermingsbeleid van de onderneming,
  • een interne handleiding voor de werknemers te hebben met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens,
  • van gegevensbescherming een integraal onderdeel te maken van de manier waarop de onderneming zaken doet.