Ga naar de hoofdinhoud

Privacy: het privacybeleid van AXA

AXA beschouwt het als haar opdracht om u, onze klant, te helpen om in alle gemoedsrust van het leven te genieten, door uw gezin en uw goederen tegen risico’s te beschermen. Dit houdt in dat wij gegevens moeten verzamelen om de aard van de risico’s waartegen wij u beschermen te begrijpen en u de producten en diensten te leveren die het best aan uw behoeften beantwoorden.

AXA’s omgang met gegevens

In de wereld van vandaag groeit het volume van beschikbare gegevens exponentieel. Dit laat ons toe om uw ervaring als klant te verbeteren door u producten op maat aan te bieden, alsook meer gerichte informatie en meer eenvoudiger en efficiëntere procedures.

AXA’s bescherming van persoonsgegevens

Wij zijn ervan overtuigd dat het beschermen van uw persoonsgegevens van essentieel belang is wanneer wij deze opportuniteiten benutten. Daarom achten wij het belangrijk met u de principes te delen die wij toepassen bij het beheer van uw persoonsgegevens.

De vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens respecteren is essentieel om uw vertrouwen te behouden. Daarom ook hebben wij veiligheidsprocedures ontwikkelend die uw gegevens moeten beschermen tegen elk ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

Een centraal Data Privacy team en een netwerk van Data Privacy Officers ziet toe op de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij zijn de eerste verzekeringsgroep ter wereld die "Binding Corporate Rules" hebben ingevoerd. Deze regels zijn een internationaal erkende norm ter bescherming van persoonsgegevens. Ze werden goedgekeurd door de Belgische Privacy Commissie en door 15 andere Europese Privacy autoriteiten.

Wij bieden u constant aangepaste oplossingen aan op het vlak van preventie en bescherming en dit na grondige analyse van de risico’s waarmee u geconfronteerd wordt. Hiervoor verzamelen wij uw persoonsgegevens die we gebruiken in naleving van de wet.

Procedures en contractuele bepalingen zorgen ervoor dat alle AXA medewerkers, commerciële vertegenwoordigers, adviseurs en dienstverleners de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren.

Bij het opstellen van een verzekeringspolis en in de loop van het contract vertrouwen klanten ons vaak bijzonder gevoelige persoonsgegevens toe. Wij beschouwen ons als de behoeders van deze gegevens die wij niet verkopen aan derden buiten de AXA Groep. In sommige gevallen bieden wij onze klanten producten aan in samenwerking met andere ondernemingen, doch enkel als wij ervan overtuigd zijn dat deze producten een meerwaarde betekenen voor onze klanten.

Op uw verzoek geven wij u een samenvatting van de persoonsgegevens waarover wij beschikken. Wij streven ernaar om deze gegevens up to date te houden. Vindt u dat ze verkeerd of onvolledig zijn, zullen wij dit verbeteren.

Als internationaal gerenommeerde verzekeringsmaatschappij spelen wij een actieve rol in het openbare debat over de bescherming van de persoonsgegevens.

Dit zijn de engagementen die wij tegenover u aangaan. Wij zullen de verdere ontwikkelingen omtrent Data Privacy aandachtig volgen en deze aan uw noden aanpassen.

Voor meer informatie, nodigen wij u uit met ons contact op te nemen via e-mail.