Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Sparen voor uw pensioen?

Pension Plan Salary, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) van AXA Belgium is een nieuwe oplossing voor werknemers die geen of een beperkte groepsverzekering hebben, om een extra aanvullend pensioen op te bouwen. De bijdrage wordt eenvoudigweg afgehouden van uw nettoloon.

 • Belastingvermindering van 30% of tot 486 euro fiscaal voordeel
 • Voor werknemers die geen of een beperkte groepsverzekering hebben
 • Het maximumbedrag van de jaarlijkse premie is beschikbaar op mypension.be
 • Gemoedsrust dankzij het levenscyclusbeheer van AXA
 • Extra bescherming van uw gezin mogelijk
 • Te combineren met pensioensparen en langetermijnsparen

Uw wettelijk pensioen én pensioenkloof

 2.141

Gemiddeld netto
inkomen
werknemers

 1.282

Gemiddeld netto
wettelijk pensioen
werknemers

 860

Pensioenkloof

Bronnen(*): € 3.510 gemiddeld brutoloon = € 2.141 netto - Jobat salariskompas 2018, € 1.282 gemiddeld brutopensioen – Federale Pensioendienst 2019, € 1.705 gemiddelde maandelijkse uitgaven tijdens pensioen voor een alleenstaande – STATBEL 2018.

Waarom is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) interessant voor u?

U hebt geen of een beperkte groepsverzekering bij uw huidige werkgever, maar u wil toch graag voor een extra aanvullend pensioen sparen? Met een VAPW kan u dat zelf doen, via uw werkgever. U sluit via uw makelaar een pensioencontract af met AXA en krijgt van AXA een attest dat u aan uw werkgever bezorgt. Uw maandelijkse bijdrage wordt door uw werkgever van uw nettoloon afgehouden en gestort in uw pensioenspaarcontract.

Hoeveel mag u storten?

U spaart hoeveel u wilt, tot aan het maximum plafond dat door de wet werd bepaald.

Maximum: 1.620 euro. Als uw loon hoger is dan 54.000 euro kunt u tot 3% van uw referentieloon sparen, verminderd met de reeds opgebouwde pensioenreserves in uw groepsverzekering of sectorplan (tweede pijler*). Uw referentieloon is uw brutoloon inclusief andere loonelementen (bonus, vakantiegeld…) vóór aftrek van de sociale bijdragen dat u ontvangt twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin u effectief spaart. U krijgt jaarlijks een overzicht van uw referentieloon in het document ‘Individuele rekening’ dat u krijgt van uw werkgever.

Mooi fiscaal voordeel

30% belastingvermindering op de bedragen die u aan uw werkgever vraagt af te houden van uw nettoloon. Bij een jaarlijkse storting van 1.620 euro, heeft u een fiscaal voordeel van 486 euro.

(*) Het bedrag van de reeds opgebouwde pensioenreserves in de tweede pijler vindt u terug op www.MyPension.be.

U kiest zelf in welke formule u spaart

Vrij beheer

U kiest samen met uw makelaar de verdeling van uw stortingen.

 1. Absolute zekerheid voor uw spaargeld: formule spaarverzekering (tak 21). Uw spaargeld is beschermd en geniet een gegarandeerd rendement dat op het ogenblik van de storting geldt. Dit rendement is jaarlijks herzienbaar en geldt zowel op de nieuwe stortingen als op uw opgebouwde spaarpot. Bovendien neemt u mogelijks deel in de winst van AXA.
 2. Of u neemt iets meer risico én een mogelijks hoger rendement: formule beleggingsverzekering (tak 23) zonder kapitaalgarantie. De waarde van uw pensioenspaarpot kan schommelen en leiden tot zowel winst als verlies.
 3. Of u gaat voor een combinatie van 1 & 2.

Levencyclusbeheer

U laat het beheer volledig over aan AXA-experten. Uw stortingen worden verdeeld volgens hoe lang u nog kan sparen én uw risicobereidheid. Mikkend op een hoger rendement investeren AXA-experten uw spaargeld gedeeltelijk (zie hieronder formule 1) of volledig (zie hieronder formule 2) in een beleggingsverzekering (tak 23) én dus zonder kapitaalgarantie. De waarde van uw pensioenspaarpot kan dus schommelen en leiden tot zowel winst als verlies. De levenscyclusstrategie beperkt dit risico en zorgt ervoor dat hoe dichter u uw pensioen nadert, hoe minder uw spaargeld zal schommelen.

U kiest eerst tussen volgende basisformules:

 • FORMULE 1: een gemengde levenscyclusstrategie: combinatie beleggingsverzekering (tak 23) en spaarverzekering (tak 21)
 • FORMULE 2: een levenscyclusstrategie 100% in beleggingsverzekering (tak 23)
 • + bijkomende keuze uit: 1 van 3 VARIANTEN
  Bovenop de basisformule kiest u uit een variant volgens uw risicobereidheid: Defensief/ Gemengd/ Dynamisch.

De risico’s, verbonden aan de beleggingsverzekering (tak 23)

Het voornaamste risico verbonden aan de fondsen van tak 23 is het marktrisico dat afhankelijk van het geselecteerde fondstype kan bestaan uit het beursrisico, het renterisico, het kredietrisico en het wisselkoersrisico. Het liquiditeitsrisico, het tegenpartijrisico en het operationele risico zijn andere voorbeelden van risico’s die de fondsen van tak 23 kunnen lopen.

De details van de fondsen in de Fundfinder

Hoe kunt u uw gezin en uw inkomen beschermen?

Bescherm binnen uw VAPW-contract uw gezin met de aanvullende overlijdensdekking.

Ontdek onze artikelen

Jong starten met pensioensparen brengt op, nu en later

Jouw pensioen lijkt misschien nog ver weg, maar toch is het iets waar je je best vandaag al mee bezig houdt. Want als je nu start met pensioensparen, geniet je nu én later van de voordelen.

Meer weten

Parttime werken: wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?

Bijna 30% van de werkende Belgen doet dat parttime. Deeltijds werken heeft heel wat voordelen, zoals een betere work-life balance, maar het heeft ook verschillende fiscale gevolgen. Het is dus belangrijk om je goed te informeren voor je de stap naar deeltijds werken zet.

Meer weten

Naast de loonkloof, ook pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

Het maandelijkse brutopensioen van een vrouw ligt gemiddeld 613 euro lager dan dat van een man. Wat zijn de oorzaken van dit grote verschil en hoe kan dit opgevangen worden?

Meer weten

Kan ik mijn gespaarde pensioenkapitaal vroeger opvragen?

Ja, je kan jouw gespaarde kapitaal vroeger opvragen. Maar nee, dit is geen goed idee want dit zal je financieel bekopen.

Meer weten

Uw makelaar, staat altijd klaar om u te helpen

Onze 3 000 makelaars geven u graag het beste advies om de ideale dekking te vinden.

Een makelaar vinden

Hoe worden uw belangen beschermd?

Indien nodig kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Troonplein 1 - 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be).

Indien de voorgestelde oplossing u niet bevalt, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeüsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as). U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomt van een rechter te vragen.

​​ ​​ ​