Ga naar de hoofdinhoud

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Pension Plan Pro VAPZ

Genieten van morgen start vandaag

Een vrij aanvullende pensioentoezegging (VAPZ) is de oplossing bij uitstek voor elke zelfstandige om een mooi aanvullend pensioen op te bouwen.

In een notendop

 • Zeer gunstig sociaal en fiscaal voordeel
 • Zekerheid dankzij een gewaarborgde rentevoet
 • Keuze uit een gewoon of sociaal VAPZ
 • Extra bescherming van uw gezin en uw inkomen

Hoe hoog zal uw pensioen zijn?

753

Het maximaal maandelijks rustpensioen van een alleenstaande zelfstandige.

1 073

Het gemiddelde maandelijks brutopensioen van mannen.

361

Het gemiddelde maandelijks brutopensioen van vrouwen.

in detail

Waarom is een VAPZ fiscaal interessant voor u?

 • u spaart veilig voor uw toekomst,
 • op uw eigen tempo: u stort maandelijks, trimestrieel of jaarlijks,
 • en ondertussen geniet u een belastingvoordeel op uw stortingen:
  • als beroepskost aftrekbaar
  • vermindering sociale lasten
  • gunstige taxatie van uw eindkapitaal

Dankzij het VAPZ bespaart u zowel op uw belastingen als op uw sociale bijdragen!

Bent u bedrijfsleider?

Dan kunt u uw VAPZ combineren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Meer weten...

Of bent u een geconventioneerd zorgverlener?

Dan kunt u naast een VAPZ ook genieten van een tussenkomst van het RIZIV. Deze tussenkomst kunt u gebruiken om een aanvullend rust-en/of overlevingspensioen op te bouwen, of om u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

U kunt ook steeds, als particulier, uw VAPZ combineren met pensioensparen en/of langetermijnsparen. Meer weten...

Bekijk het voorbeeld van Bruno

Bruno is 30 jaar, alleenstaand en is een zelfstandige schrijnwerker.

Zijn referentie-inkomen (of zijn geherwaardeerd inkomen van 3 jaar geleden) is 39 663 euro.

Bruno spaart jaarlijks de maximaal toegelaten premie van 3 302,77 euro in zijn VAPZ.

Hoeveel bespaart Bruno jaarlijks?

 • Fiscaal en sociaal voordeel: 1 957,84 euro.

Zijn jaarlijkse Pension Plan Pro VAPZ storting kost hem uiteindelijk 1 344,92 euro

Voor deze simulatie hanteerden we beheerskosten van 4,7% en een gemeentelijke taxatie van 7%.

Wat is het verschil met een sociaal VAPZ?

Zowel een gewoon VAPZ, als een sociaal VAPZ laat u toe, om in alle veiligheid, een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Dus aan de basis zijn beide contracten hetzelfde.

Maar wat is het verschil met een sociaal VAPZ?

 • U kunt een hogere premie aftrekken
  Tot 9,40% van uw referentie-inkomen (voor een gewoon VAPZ is dat 8,17%)
 • U hebt dus een groter fiscaal voordeel
 • U geniet extra bescherming via het solidariteitsluik bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid

Hoe kunt u uw gezin en uw inkomen beschermen?

Wist u dat de arbeidsongeschiktheid jaarlijks met 5% stijgt? En weet u hoeveel uw inkomen bedraagt bij arbeidsongeschiktheid? In functie van uw individuele situatie ontvangt u bij volledige arbeidsongeschiktheid in 2021 een wettelijke tussenkomst van maandelijks minimum 1 010,36 euro tot maximum 1 646,32 euro bruto. Amper voldoende om in uw basisbehoeften te voorzien.

En bent u goed beschermd bij overlijden? Gaat uw gezin de levenskwaliteit kunnen behouden?

U kunt binnen uw VAPZ-contract volgende aanvullende waarborgen afsluiten:

 • Dekking tegen arbeidsongeschiktheid
  Om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval …
 • Overlijdensdekking
  Om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden.

Zekerheid dankzij een gewaarborgde rentevoet

De rentevoet is gewaarborgd en wordt jaarlijks herzien.

De jaarlijkse stortingen en het opgebouwde kapitaal (reserve) profiteren van een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Nuttige links

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as