Ga naar de hoofdinhoud

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

 • Aanvullend pensioen voor zelfstandigen met én zonder vennootschap
 • Fiscaal voordeel tot 53% en sociaal voordeel tot 20,5%
 • Gewaarborgde intrestvoet + eventuele winstdeelname

Zelfstandige met of zonder vennootschap?

Spaar met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) voor een aanvullend pensioen. U geniet een mooi fiscaal voordeel en betaalt een pak minder sociale bijdragen.

Waarom sparen voor uw pensioen in een VAPZ?

 • U betaalt geen premietaks op uw stortingen
 • De stortingen mogen als beroepskosten worden afgetrokken:
  • tot 53,5% (inclusief 7% gemeentebelasting)
  • zo geniet u tot 20,5% vermindering van uw sociale bijdragen omdat u uw beroepsinkomen dat als basis geldt voor uw sociale lasten verlaagt
 • Het eindkapitaal dat u bij wettelijke pensionering wordt uitgekeerd, wordt tegen een voordelig tarief belast
 • Flexibiliteit in stortingen
 • U kiest of u maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks stort.

Bijvoorbeeld: Anne is 30 jaar, alleenstaand en is een zelfstandige bloemist. Haar referentie-inkomen (of haar geherwaardeerd inkomen van 3 jaar geleden) is 48 540 euro. Anne stort jaarlijks een premie van 3 965,76 euro in haar gewone VAPZ.

Hoeveel bespaart Anne jaarlijks?

 • fiscaal en sociaal voordeel: 2 445,68 euro
 • haar jaarlijkse Pension Plan Pro VAPZ-storting kost haar uiteindelijk 1 520,08 euro. Bijna twee derde van haar premie recupereert ze dankzij het fiscaal en sociaal voordeel dat ze geniet
Simuleer uw vapz

Uw jaarlijkse stortingen en uw opgebouwd kapitaal genieten een gewaarborgde intrestvoet die jaarlijks wordt herzien én een eventuele winstdeelname.

Zowel een gewoon VAPZ, als een sociaal VAPZ laten u toe, om in alle veiligheid, een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Dus aan de basis zijn beide contracten hetzelfde.

Maar wat is het voordeel van een sociaal VAPZ?

 • U kan een hogere premie inbrengen als beroepskost: tot 9,40% van uw referentie-inkomen (voor een gewoon VAPZ is dat 8,17%)
 • U hebt dus een groter fiscaal voordeel
 • U geniet extra bescherming via het solidariteitsluik en dat zonder medische vragenlijst, 10% van de premie wordt immers in het solidariteitsfonds geïnvesteerd en dient voor :
  • financiering van de opbouw van het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen in kader van:
   • arbeidsongeschiktheid of moederschap
   • faillissement
  • vergoeding van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid
  • vergoeding in de vorm van een rente bij overlijden tijdens de beroepsloopbaan
  • forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte tijdens de beroepsloopbaan

U kan ervoor kiezen om uw vastgoedproject deels of geheel te financieren. Om uw vastgoed te financieren neemt u een voorschot op uw pensioenplan of wordt dit in zijn geheel in pand gegeven.

 • minimum aan kosten: enkel een dossierkost van 125 euro per voorschotakte
 • intrestvoet: 1%

Dit voorschot kan worden gebruikt voor de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed gelegen in de Europse Economische Ruimte (EER).

De toepassingsmogelijkheden zijn zeer ruim:

 • aankoop van bouwgrond
 • renovatie van uw woning
 • (her)aanleggen van uw tuin
 • installeren van een zwembad
 • terugbetalen van een lopend vastgoedkrediet ...

Vergeleken met een hypothecaire lening vereist een voorschot geen vastgoedexpertise en betaalt u bovendien geen notaris- of registratiekosten.

 Aanvullende dekkingen

U kan binnen uw VAPZ-contract volgende aanvullende waarborgen afsluiten:

 • dekking tegen arbeidsongeschiktheid
  Om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval …
 • overlijdensdekking
  Om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden.

Waarom sparen voor uw pensioen?

Met een gemiddeld maandelijks brutopensioen van 820 euro voor een alleenstaande zelfstandige is sparen voor een aanvullend pensioen een noodzaak! Vul uw wettelijk pensioen aan en geniet ondertussen fiscale voordelen, al dan niet via uw vennootschap.

Bron : gegevens over pensioenen voor het jaar 2021, afkomstig van PensionStat.be 2024

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

VAPZ combineren

Afspraak in uw persoonlijke MyAXA klantenzone!

In uw MyAXA klantenzone vindt u:

 • informatie en documenten (jaarstaten, fiscale attesten, …) gelinkt aan uw contract(en) aanvullende pensioenopbouw en de eventuele aanvullende dekkingen
 • een gepersonaliseerde visuele weergave van uw bijeengespaarde bedrag en het fiscale voordeel
 • de aangifte en opvolging van uw dossier arbeidsongeschiktheid (indien u voor deze aanvullende dekking hebt gekozen) met een duidelijk zicht op de status van uw dossier, de communicaties en de betalingen.
MELD U AAN

Aanpak duurzaam beleggen

AXA Belgium hecht veel belang aan duurzaamheid en steunt de Europese regelgeving omtrent duurzame financiering volledig.

Er wordt niet alleen met de traditionele financiële criteria, zoals rendement, rekening gehouden maar ook met ESG-criteria (ecologisch, sociaal en goed bestuur). Dit product is samengesteld uit duurzame fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten.

U kan meer informatie terugvinden over deze ecologische of sociale kenmerken in de "ESG infofiche", via onderstaande link.

 • Pension Plan Pro secure

Nog vragen?

Je kan als verzekerde je VAPZ gebruiken voor de financiering van vastgoed door een voorschot op te nemen. Je kan de rechten van de pensioenovereenkomst ook in pand geven voor het verkrijgen van een hypothecair krediet bij een bank.

Het opgenomen voorschot of de inpandgeving van pensioenrechten moeten dienen om je in staat te stellen een onroerend goed dat in de E.E.R. gelegen is te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen of je belastbare inkomsten op te brengen. Indien het vastgoed eerder uit je patrimonium verdwijnt bv. door een verkoop, dient het voorschot of de lening onmiddellijk te worden terugbetaald.

Je kan kiezen tussen twee types voorschotten: voorschotten met jaarlijkse intrestbetaling en voorschotten met intrestkapitalisatie.
De voorschotakte vermeldt de voorwaarden waaronder dit voorschot wordt toegekend.

Je vindt volgende documenten in je MyAXA klantenzone: 

 • betalingsuitnodigingen
 • fiscale attesten van je pensioenverzekeringen
 • jaaroverzichten van je pensioenverzekeringen, spaar- en beleggingsverzekeringen
 • pensioenfiches van je groepsverzekeringen (via je werkgever)

In je MyAXA klantenzone kan je volgende verzekeringen bekijken:

 • mobiliteit, woning, gezin, …
 • pensioen
 • sparen en beleggen
 • gezondheid

Op voorwaarde dat:

 • de verzekeringscontracten nog lopen*
 • je de verzekering zelf hebt afgesloten of via je werkgever bent aangesloten

*Voor de contracten die al afgelopen zijn, zie je nog wel de documenten (vb: fiscale attesten) omdat die nog van pas kunnen komen.

Meld je aan in je klantenzone, rubriek ‘Profiel & voorkeuren’ en stel je voorkeuren in:

 • Ofwel voor al je administratieve communicaties, ofwel per verzekering
 • Voor notificaties per e-mail/sms
 • Voor je betalingen via Zoomit

Neen, je MyAXA klantenzone is persoonlijk. Je ziet enkel de verzekeringen die je zelf hebt afgesloten, hetzij alleen, hetzij samen met je partner (bijvoorbeeld een woonverzekering). De verzekeringen die persoonlijk afgesloten werden door andere familieleden zie je dus niet.

Interessant voor u

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.