AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Verzekering bedrijfsschade

De verzekering bedrijfsschade waarborgt uw financiële inkomsten tijdens de periode waarin uw activiteit stilligt of vertraagd wordt als gevolg van een schadegeval dat gedekt is door uw brandverzekering.

3 formules

coins_euro

Een forfaitaire formule

Storting van een forfaitaire dagvergoeding per dag van volledige onderbreking van uw activiteiten. Indien de onderbreking gedeeltelijk is, dan is de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage.

growth_euro

Een formule ‘plus’

Storting van een vergoeding op omzet om uw bedrijfsresultaat te behouden. Hiervoor moet de omzet aangegeven worden aan AXA.

Een formule op basis van bijkomende kosten

Dekking van de bijkomende kosten die u moet maken om uw activiteit te hervatten (huur van voorlopige lokalen of meubilair, uitbetaling van overuren aan uw medewerkers …).

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

  • Advies zonder verbintenis
  • Persoonlijk onderhoud
  • Je krijgt een offerte
  • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt

De producten TALENSIA BEDRIJFSSCHADE zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

In geval van een klacht kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail : customer.protection@axa.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).