Ga naar de hoofdinhoud

Verzekeringen bedrijfsschade

Zelfstandigen en bedrijfsleiders dekken tegen de bedrijfsschade als gevolg van een schadegeval.

Waarom een verzekering bedrijfsschade?

De verzekering bedrijfsschade waarborgt uw financiële inkomsten tijdens de periode waarin uw activiteit stilligt of vertraagd wordt als gevolg van een schadegeval dat gedekt is door uw brandverzekering.

3 formules :

 • Een forfaitaire formule
  Storting van een forfaitaire dagvergoeding per dag van volledige onderbreking van uw activiteiten. Indien de onderbreking gedeeltelijk is, dan is de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage.
 • Een formule 'Plus'
  Storting van een vergoeding op omzet om uw bedrijfsresultaat te behouden. Hiervoor moet de omzet aangegeven worden aan AXA.
 • Een formule op basis van extra bijkomende kosten
  Dekking van de bijkomende kosten die u moet maken om uw activiteit te hervatten (huur van voorlopige lokalen of meubilair, uitbetaling van overuren aan uw medewerkers …).
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Talensia Bedrijfsschade afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • schadegevallen die niet gedekt zijn in het kader van de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s
 • onderbreking van de activiteit ten gevolge van een schadegeval door een natuurramp
 • dekkingsbeperking voor de formule in extra kosten : kosten gemaakt zonder akkoord van onze experts
 • dekkingsbeperking voor de formule plus en de forfaitaire formule : bedrijfsschade tijdens de wachttijd (periode, vermeld in de algemene en/of bijzondere voorwaarden, gedurende dewelke geen vergoeding verschuldigd is)
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De producten Talensia Bedrijfsschade werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as