NL

Verzekering vervoerd materieel en koopwaar

Het verlies en schade aan vervoerd materieel en koopwaar dekken.

Waarom een verzekering vervoerd materieel en koopwaar?

De verzekering vervoerd materieel & koopwaar vergoedt, binnen de contractuele bepalingen, verlies en schade aan materieel en koopwaar die voor uw eigen rekening worden vervoerd met voertuigen die u toebehoren of die door u aangestelde personen worden gebruikt.

Onze dekkingen

 • Dekking van koopwaar met betrekking tot uw professionele activiteit en van het materieel dat u in het kader van deze activiteit toevertrouwd wordt
 • Dekking van het vervoerde materieel en de vervoerde koopwaar tegen het verlies en de materiële schade ten gevolge van een gekarakteriseerd ongeval, van een diefstal die voortvloeit uit bepaalde types van inbraak in het voertuig of van een daad van vandalisme of van gekarakteriseerde kwaadwilligheid
 • Dekking van de kosten voor de opruiming van de inhoud en van de bewarings- en bergingskosten van geredde goederen
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Talensia Vervoerd materieel en koopwaar afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • verliezen, schade en kosten in de volgende gevallen:
  • bedrog en/of zware fout van de verzekerde
  • inbreuken op de wettelijke reglementen (inzake o.a.wegverkeer)
 • de volgende goederen:
  • inhoud van een niet-gekoppelde aanhangwagen (behalve privégarage)
  • persoonlijke bezittingen
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Het product Talensia Vervoerd materieel en koopwaar is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.

Nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as
Brocom