Ga naar de hoofdinhoud

Arbeids- ongevallen- verzekering

De verplichte verzekering om uw personeel te beschermen.

Waarom een arbeidsongevallenverzekering? 

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels als gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Ze komt ook tussen in de medische kosten.

Bent u het slachtoffer van een arbeidsongeval? AXA helpt u stap voor stap.
Raadpleeg onze pagina’s om u te ondersteunen in de verschillende stappen.

Kies de dekkingen die best bij u passen

Dekking

 • Thuiswerk
 • Tijdelijke opdrachten
 • Evenementen
 • Bijstand bij schadegeval

Opties

 • Extralegale dekkingen
 • ‘Gewaarborgd loon’
 • BA werkgever

Hoe kunt u arbeidsongevallen voorkomen?

Neemt u voldoende maatregelen ?

Doe de check

Enkele cijfers

140 000

Het aantal aangiftes van arbeidsongevallen bij AXA Belgium tussen 2013 en 2016. Meer dan 8000 ervan met blijvende invaliditeit.

27

Het gemiddeld aantal dagen arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval stijgt met de leeftijd: 27 dagen voor 40-50 jarigen; 17 dagen voor 25-30 jarigen.

18%

van de arbeidsongevallen gebeuren gedurende het eerste werkjaar.

Bijkomende informatie

Easydail

Volledig gratis en beveiligde app om arbeidsongevallen aan te geven.

Full Services

Voordelige voorwaarden voor een brede waaier aan preventie- en bijstandsdiensten aangeboden door gespecialiseerde ondernemingen.

De nieuwsbrief Safety flash

Belangrijke preventietips.

Vergoedingen

Als het, in de zin van de wet, om een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk gaat, kan het slachtoffer (of zijn rechthebbenden in geval van overlijden) aanspraak maken op:

 • Een vergoeding bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Een tegemoetkoming in de medische kosten
 • Een vergoeding voor de begrafeniskosten en de repatriëring van het stoffelijk overschot. De naaste familieleden kunnen ook recht hebben op een rente.

De vergoedingen (inclusief de rente) worden berekend op basis van het geplafonneerde basisloon van het slachtoffer. De naaste familieleden kunnen ook recht hebben op een rente.

Een schadegeval?

Een van uw medewerkers is het slachtoffer van een ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk? AXA helpt u!

De klok rond bijstand

Bij een ongeval in België of binnen 30 km buiten de landsgrenzen heeft het slachtoffer, zijn familie of zelfs uw onderneming heel snel hulp nodig. AXA Assistance biedt u de klok rond zijn diensten aan.

Enkele voorbeelden:

 • de organisatie van de repatriëring van het slachtoffer bij een arbeidsongeval in het buitenland
 • de organisatie en tenlasteneming van psychologische bijstand aan het slachtoffer, zijn collega's en zijn familie
 • de organisatie van aangepast vervoer voor het slachtoffer tussen zijn woonplaats en zijn werkplaats en een tussenkomst in deze kosten
 • het zoeken van paramedisch personeel voor thuiszorg

Bovendien levert onze sociaal adviseur bij heel zware ongevallen gepersonaliseerde en bijzonder gewaardeerde diensten.

Online ongevalsaangifte 

AXA heeft voor u Easy Dail ontwikkeld, een gratis en beveiligde webtoepassing om arbeidsongevallen aan te geven en te beheren die bovendien ook een massa inlichtingen voorziet die de veiligheid in uw bedrijf kunnen verbeteren.

Elektronische handleiding voor slachtoffers van een arbeidsongeval

Nuttige informatie voor uw medewerker, slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk:

 • Wat moet u eerst doen?
 • Wordt uw loon doorbetaald?
 • Gaat u weer aan het werk, voltijds, gedeeltelijk of in een aangepaste vorm?
 • Worden uw medische kosten terugbetaald?
 • Bent u blijvend arbeidsongeschikt?
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Talensia Arbeidsongevallen afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

In Extralegale dekkingen:

 • sommige sportongevallen
 • de ongevallen die het gevolg zijn van opzet (maar verzekerden of rechthebbenden die aan het opzet vreemd zijn, blijven verzekerd)
 • zelfmoord(poging)
 • dekkingsbeperking: de basis voor de vergoeding die berekend wordt op het gedeelte van het loon boven het wettelijk maximum, is beperkt tot het drievoud van het wettelijk maximum in het jaar van het ongeval
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Talensia Arbeidsongevallen werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar of 3 jaar, met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as