Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering ambulante zorgen

 • Dekking van tandheelkundige behandelingen en zorgen
 • Optionele dekking van optische zorgen en andere ambulante zorgen
 • Moduleerbare formules

Bied uw medewerkers de gemoedsrust die ze verdienen

Geneesmiddelen, tandprothesen, brilglazen ... Op een jaar tijd kunnen deze kosten heel hoog oplopen. Sluit onze verzekering Ambulante Zorgen af en bied uw medewerkers de mogelijkheid om voor hunzelf in alle gemoedsrust te zorgen!

Een flexibele en moduleerbare verzekering

Dankzij onze verzekering Ambulante Zorgen kan u de formule kiezen die het best bij u past: Ambu Protect of Ambu Comfort.
Voor elke formule hebt u volgende keuze:

 • Een pakket tandzorgen of een volledig pakket (tandzorgen, optische zorgen en andere ambulante zorgen)
 • De bedragen met betrekking tot de terugbetalingsmodaliteiten

De terugbetalingsmodaliteiten zijn specifiek voor elke formule.

Ambu Protect

Vanaf één medewerker

Ambu Comfort

Vanaf 25 medewerkers

Tandzorgen: curatief en preventief 
Optische zorgen en andere ambulante zorgen: curatief en preventief
Optische en andere ambulante zorgen: enkel curatief 
Terugbetaling: 100% terugbetaling tot het jaarlijkse plafond + 60 of 80% boven het jaarlijkse bedrag, zonder beperking 
80% terugbetaling tot het jaarlijkse plafond  
Meer details Meer details
Contacteer me

De voordelen van onze collectieve verzekering Ambulante Zorgen

Voor u als werkgever

Extralegale voordelen

Veel werkgevers bieden hun medewerkers een hospitalisatieverzekering aan als onderdeel van hun loonpakket. Het aanbieden van een verzekering Ambulante Zorgen onderscheidt u van andere bedrijven en is een essentiële troef om personeel aan te werven en te behouden.

 Fiscaal voordeel 

Door een verzekering Ambulante Zorgen voor uw medewerkers te onderschrijven, zijn de premies die u betaalt vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en worden zij beschouwd als een belastingvrij sociaal voordeel. Deze premies blijven echter niet-aftrekbare beroepskosten.

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Dankzij Dail Healthcare, ons intuïtieve, snelle en gebruiksvriendelijke platform, kan u:

 • uw contract in alle eenvoud beheren
 • uw documenten, dekkingen, enz. raadplegen
 • aangeslotenen toevoegen of verwijderen
MELD U AAN

Voor uw medewerkers

Willen uw medewerkers aan AXA een terugbetaling vragen voor medische kosten? Dankzij MyAXA Healthcare, kunnen ze:

 • de details van hun dekkingen raadplegen
 • hun medische kosten versturen en een terugbetaling vragen
 • de terugbetaling van hun kosten opvolgen

Welke stappen moeten uw medewerkers volgen om een terugbetaling aan te vragen via MyAXA Healthcare?

MEER WETEN

Levenslange individuele voortzetting

Bij verlies van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de onderneming, pensioen ...) heeft de verzekerde de mogelijkheid om individueel een contract af te sluiten met gelijksoortige dekkingen als die van de verzekering ambulante zorgen. Dat nieuwe contract is levenslang.

Individuele voortzetting vragen

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Vind uw makelaar

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Ambulante Zorgen afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.

De belangrijkste beperkingen van onze verzekering zijn:

 • de kosten voor tandprothesen zijn beperkt tot één behandeling om de vijf jaar voor eenzelfde tand
 • de montuurkosten zijn beperkt tot één tegemoetkoming om de vijf jaar
 • de tegemoetkoming in de kosten van medisch begeleide voortplantingen is beperkt tot het plafond dat in de algemene voorwaarden is bepaald

De belangrijkste uitsluitingen van onze verzekering zijn:

 • poging tot zelfmoord
 • psychische aandoening zonder objectieve symptomen
 • drugsverslaving
 • esthetische behandeling
 • vruchtbaarheidsbehandeling (behalve medisch begeleide voortplanting)
 • medische en paramedische behandelingen en geneesmiddelen die niet worden erkend door het RIZIV

Alle details kan u terugvinden in de algemene voorwaarden en de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichtingen.

Deze verzekering wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Deze collectieve verzekering ambulante zorgen is ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Ze is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de tak 2.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as