Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering ambulante zorgen

 • Dekking van tandbehandelingen en -zorgen
 • Optionele dekking van optische zorgen en andere ambulante zorgen
 • Terugbetaling tegen 100% (tot een jaarlijks plafond)
 • Splitsing van de premie

Waarom een verzekering ambulante zorgen?

Zorgen zijn ‘ambulant’ als ze niet toegediend worden binnen het kader van een ziekenhuisopname (kosten voor raadplegingen bij een arts of tandarts, geneesmiddelen, tandprotheses of brilglazen, …). Deze verzekering komt tegemoet in de terugbetaling van deze kosten, die op een jaar tijd kunnen oplopen tot zeer hoge bedragen.

Kies de dekkingen die best bij u passen

Dekking

 • Tandbehandelingen en tandzorgen

Opties

 • Optische behandelingen en zorgen
 • Preventieve of curatieve behandeling
Meer details

Geïnteresseerd in de verzekering ambulante zorgen voor uw personeelsleden?

Ontdek het platform Dail Healthcare waarmee u uw contract in alle eenvoud kunt beheren.

Hebt u een collectieve gezondheidsverzekering bij AXA en wilt u uw medische kosten online doorgeven?

Ontdek hier hoe dat kan.

Medische kosten online aangeven en beheren

De verzekerde kan via een persoonlijke en beveiligde zone, MyAXA Healthcare, zijn onkostennota’s online indienen en de stand van zaken van zijn terugbetalingen opvolgen.

Levenslange individuele voortzetting

Bij verlies van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de maatschappij, pensioen …), heeft de verzekerde de mogelijkheid om in te tekenen op een individuele overeenkomst met dekkingen die gelijkaardig zijn aan die van de verzekering ambulante zorgen. Dit nieuwe contract is een lijfrentecontract.

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Vind uw makelaar

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering ambulante zorgen afsluit.

Terugbetalingen

De verzekering ambulante zorgen voorziet in een terugbetaling tegen 100% vanaf de eerste euro die de verzekerde moet betalen, na een eventuele tegemoetkoming van de sociale zekerheid of van een andere verzekering, en dit tot aan een jaarlijks plafond.

Indien gedurende het jaar de gedekte kosten het plafond overschrijden, zal eerst een eigen risico toegepast worden. Boven dit eigen risico zal de verzekering ambulante zorgen een percentage van de kosten ten laste van de verzekerde terugbetalen, en dit zonder limiet. Dit percentage bedraagt 60 of 80% naargelang het bedrag van het eigen risico.

Tussen het plafond en het eigen risico is geen terugbetaling voorzien. De belangrijkste risico’s die niet gedekt zijn, staan vermeld in onze algemene voorwaarden.

Voorbeeld van eigen risico

Pakket tandzorgen

Tandzorgen Plafond Eigen risico Tussenkomst
boven het eigen risico
Formule 1 €100 €500 60%
Formule 2 €100 €750 80%

Volledig pakket: tandzorgen + optische zorgen + andere ambulante zorgen

Tandzorgen Plafond Eigen risico Tussenkomst
boven het eigen risico
Formule 1 €150 €750 60%
Formule 2 €150 €1.000 80%

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste beperkingen, plafonds en uitsluitingen van de collectieve verzekering ambulante gezondheidszorgen zijn de volgende:

 • Prothesekosten zijn beperkt tot één tegemoetkoming om de 5 jaar voor eenzelfde tand
 • Montuurkosten zijn beperkt tot één tegemoetkoming om de 5 jaar
 • Zelfmoordpoging
 • Psychische stoornis zonder objectieve symptomen
 • Drugsverslaving
 • Esthetische behandeling
 • Vruchtbaarheidsbehandeling
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Deze verzekering wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Deze collectieve verzekering ambulante gezondheidszorgen is ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij. Ze is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de tak 2.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as