Ga naar de hoofdinhoud
NL

Verzekeringspakket gezondheid en overlijden

 • 3 gezondheidsverzekeringen en 1 overlijdensdekking
 • Een essentiële troef om personeel aan te werven, te motiveren en te behouden
 • Voordelige oplossing voor u en uw medewerkers

Een volledig en aanpasbaar pakket om uw medewerkers te beschermen

Dankzij ons pakket Essential for Health kan u uw medewerkers een onmiddellijke financiële bescherming bieden via onze drie gezondheidsverzekeringen en de aanvullende overlijdensdekking.

In een notendop

  Ons pakket herneemt de volgende dekkingen

 • verzekering hospitalisatie en zware ziekten
 • verzekering ambulante zorgen
 • verzekering arbeidsongeschiktheid
 • aanvullende overlijdensdekking

De voordelen van ons pakket

Voor u

Budgetbeheersing en flexibiliteit

 • Vanaf 20 euro/medewerker/maand
 • Bijkomende dekkingen mogelijk
 • Combinatie mogelijk met een pensioenplan, ook na het afsluiten van het plan

Fiscale en parafiscale voordelen 

 • Stortingen voor de overlijdensdekkingen zijn als beroepskosten aftrekbaar
 • Bijzondere bijdrage voor de Sociale Zekerheid op de werkgeverspremies overlijden 3 keer lager dan de RSZ-werkgeversbijdragen die worden toegepast op de bezoldigingen die rechtstreeks aan de medewerkers worden toegekend
 • Premies, gestort in het kader van de dekking arbeidsongeschiktheid, zijn als beroepskosten aftrekbaar (mits de fiscale regel van 100% wordt nageleefd)

Voor uw medewerkers

Premies

Premies worden niet als voordelen in natura beschouwd

Uitkeringen bij overlijden

Uitkeringen bij overlijden worden belast aan een matig tarief (16,5% of 10% onder bepaalde voorwaarden)

Arbeidsongeschiktheidsrente

Renten gestort door AXA Belgium in geval van arbeidsongeschiktheid worden als vervangingsinkomen belast (tarief bedrijfsvoorheffing 22%)

Niet-belastbare kosten

De ten laste genomen kosten bij hospitalisatie zijn niet belastbaar

Onze digitale tools

Voor u, als werkgever

Gezondheidsverzekeringen

Dankzij Dail Healthcare, ons intuïtief, snel en gebruiksvriendelijk digitaal platform kan u onder meer uw contract in alle eenvoud beheren, aangeslotenen toevoegen of verwijderen, enz.

Meld u aan

Verzekering arbeidsongeschiktheid & overlijdensdekking

Dankzij ons platform Dail EB kan u uw verzekeringscontract arbeidsongeschiktheid beheren, de ongeschiktheid van een van de medewerkers aangeven en de betaling van de rente opvolgen. Voor de overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking, hebt u ook toegang tot bepaalde functionaliteiten zoals het raadplegen van uw contractuele documenten of het toevoegen van een nieuw personeelslid.

Meld u aan

Voor uw medewerkers

Gezondheidsverzekeringen

Willen uw medewerkers een hospitalisatie plannen of aan AXA een terugbetaling van hun medische kosten vragen?

Dankzij MyAXA Healthcare kunnen zij onder meer:

 • het detail van hun dekkingen raadplegen
 • hun hospitalisatie plannen
 • hun medische kosten versturen en een terugbetaling aanvragen
 • de terugbetaling van hun kosten opvolgen

Welke stappen moeten uw medewerkers volgen om hun hospitalisatie te plannen of een terugbetaling aan te vragen?

Ook inbegrepen in ons aanbod

Getrouwheidsprogramma

MyAXA Fidelity Health biedt uw medewerkers de mogelijkheid om bij onze partners van voordelen te genieten op tal van producten en diensten in verband met gezondheid en fysiek en mentaal welzijn. Dit programma is toegankelijk vanaf het MyAXA Healthcare-platform.

MyAXA Healthcare

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Bied uw medewerkers een comfortabel pensioen

Kies voor een groepsverzekering om uw pakket van collectieve verzekeringen aan te vullen en uw medewerkers een volledige en optimale bescherming te bieden.

Meer weten

Interessant voor u

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.