Ga naar de hoofdinhoud

Hospi & Assist +

Verzekering hospitalisatie & zware ziekten

Waarom een verzekering hospitalisatie en zware ziekten ?

Deze collectieve verzekering dekt wereldwijd de medische kosten voor een hospitalisatie en zware ziekten van loontrekkenden en zelfstandige bedrijfsleiders.

 • Onbeperkte tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten
  en eveneens in de kosten voor land- of luchtvervoer, ook al komt de Belgische wettelijke ziekteverzekering niet tegemoet.
 • Dekking van de ambulante zorgen
  tot 3 maanden voor en 6 maanden na de hospitalisatie.
 • Dekking en bijstandsservice
  in België en in het buitenland.
 • Geen medische formaliteiten
  vrije keuze van kamer, arts en ziekenhuis. 31 zware ziekten gedekt.

Geïnteresseerd in de verzekering Hospi & Assist + voor uw personeelsleden?

Ontdek het platform Dail Healthcare waarmee u uw contract in alle eenvoud kunt beheren.

Hebt u een collectieve hospitalisatieverzekering bij AXA?

Ontdek hier de verschillende stappen in geval van een hospitalisatie.

Tenlasteneming van een hele reeks kosten

Basisdekking

 • verblijf in een eenpersoonskamer of gemeenschappelijke kamer
 • geneesmiddelen
 • bevalling, ook thuis
 • onmiddellijke verzekering van pasgeborenen
 • alternatieve geneeswijzen die door de arts worden voorgeschreven
 • palliatieve verzorging, opsporen van wiegendood, verblijfskosten van een orgaandonor
 • verblijf van een van de ouders in hetzelfde ziekenhuis als het kind jonger dan 16 jaar dat in het ziekenhuis is opgenomen

Bijstand overal ter wereld

In België

 • Organisatie en tenlasteneming van het vervoer van de echtgenoot en de minderjarige kinderen van de verzekerde, naast het medische vervoer van de patiënt
 • Informatie aan 2 naasten van de verzekerde
 • Terbeschikkingstelling van een oppas in het huis van de verzekerde om op de kinderen jonger dan 16 jaar te passen, gedurende maximaal 24 opeenvolgende uren

In het buitenland

 • Organisatie van het vervoer van een gezinslid indien de verzekerde niet binnen de 72 uur gerepatrieerd wordt
 • Organisatie van de repatriëring van de verzekerde, zijn reisgezellen, zijn voertuig en zijn bagage
 • Organisatie en tenlasteneming van de repatriëring van de kinderen jonger dan 16 jaar, indien de verzekerde er niet voor kan zorgen ten gevolge van een medisch incident
 • Opsturen van onmisbare geneesmiddelen, terbeschikkingstelling van fondsen tot 2.500 euro, taalbijstand
 • Psychologische bijstand (overlijden van een naaste, overval)
 • Bijkomend medisch advies in het geval van een zware ziekte of een operatie met hoog risico

Levenslange individuele voortzetting

Bij verlies van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de maatschappij, pensioen …), heeft de verzekerde de mogelijkheid om in te tekenen op een individuele overeenkomst met dekkingen die gelijkaardig zijn aan die van Hospi & Assist +. Dit nieuwe contract is een lijfrentecontract.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Hospi & Assist + afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van de verzekering Hospi & Assist + zijn de volgende:

 • Bestaan van een eigen risico, ten laste van de verzekerde
 • Dekking ambulante zorgen pré- en posthospitalisatie beperkt tot een bepaald aantal maanden voor en na de hospitalisatie
 • 31 ernstige ziekten
 • Indien hospitalisatie in het buitenland: beperking van de tegemoetkoming tot 25.000 EUR
 • Zelfmoordpoging
 • Psychische stoornis zonder objectieve symptomen
 • Drugsverslaving
 • Esthetische behandeling
 • Vruchtbaarheidsbehandeling
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Deze verzekering wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Hospi&Assist+ is een verzekering hospitalisatie en zware ziekten ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij. Ze is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de takken 2 en 18.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as