Ga naar de hoofdinhoud

Korting op uw lidmaatschap bij Doctena Pro

Korting op uw lidmaatschap bij Doctena Pro

RIZIV

 • Opbouw van een aanvullend pensioen
 • Enkel voor geconventioneerde zorgverleners
 • Bescherming van uw familie en uw inkomen via aanvullende dekkingen al dan niet met medische vragenlijst

Geconventioneerd zorgverlener?

Investeer uw RIZIV-toelage voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of gewaarborgd inkomen en dat zonder medische vragenlijst.

Waarom sparen voor uw pensioen in een RIZIV-pensioenoplossing?

Uw gestorte bedragen genieten in alle veiligheid een jaarlijks herzienbaar gewaarborgde rentevoet . Maakt AXA winst? Dan deelt u mogelijks nog eens in die winst. Dit wordt ook jaarlijks gecommuniceerd via de jaarstaten van uw contract.

U kan uw RIZIV-toelage enkel en alleen benutten voor:

 • de opbouw van een aanvullend pensioen via een sociale pensioenovereenkomst
 • en/of de opbouw van een gewaarborgd inkomen
 • (eventueel gecombineerd met) een bijkomende dekking overlijden

Dit alles in één en hetzelfde contract.

De RIZIV-toelage, die op de sociale pensioenovereenkomst wordt gestort, wordt als volgt verdeeld:

 • 90% is bestemd voor het pensioenluik
 • 10% wordt gestort in een solidariteitsfonds, ingericht door de Voorzorgskas voor Zelfstandigen & Ondernemingen (V.K.Z.O.)

10% van de RIZIV-toelage die op de sociale pensioenovereenkomst wordt gestort, gaat naar het solidariteitsfonds.

Dankzij deze storting in het solidariteitsfonds kunt u zonder medische vragenlijst bijkomende waarborgen genieten, o.a. :

 • financiering van de opbouw van het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen in kader van:
 • arbeidsongeschiktheid of moederschap
 • faillissement
 • vergoeding van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid
 • vergoeding in de vorm van een rente bij overlijden tijdens de beroepsloopbaan
 • forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte tijdens de beroepsloopbaan

 Aanvullende dekkingen

U kan naast de solidariteitswaarborgen van uw RIZIV-contract ook de volgende aanvullende dekkingen afsluiten:

 • dekking tegen arbeidsongeschiktheid
  Om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval …
  U ontvangt maandelijks een rente, die wordt vastgelegd bij het afsluiten van het contract.
 • overlijdensdekking
  Om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden.

Exclusieve promotie

Exclusieve promotie

€50 korting op uw lidmaatschap bij Doctena Pro

De medische agenda van Doctena verhoogt uw online aanwezigheid en vereenvoudigt het maken van afspraken voor uw patiënten. In het kader van onze samenwerking met Doctena, ontvangt u 50 euro korting op uw lidmaatschap bij Doctena Pro.

Waarom sparen voor uw pensioen?

Met een gemiddeld maandelijks brutopensioen van 753 euro voor een alleenstaande zelfstandige is sparen voor een aanvullend pensioen een noodzaak! Vul uw wettelijk pensioen aan en geniet ondertussen fiscale voordelen, al dan niet via uw vennootschap.

Bron: Federale Pensioendienst 2020

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

RIZIV combineren

Afspraak in uw persoonlijke MyAXA klantenzone!

In uw MyAXA klantenzone vindt u:

 • informatie en documenten (jaarstaten, fiscale attesten, …) gelinkt aan uw contract(en) aanvullende pensioenopbouw en de eventuele aanvullende dekkingen
 • een gepersonaliseerde visuele weergave van uw bijeengespaarde bedrag en het fiscale voordeel
 • de aangifte en opvolging van uw dossier arbeidsongeschiktheid (indien u voor deze aanvullende dekking hebt gekozen) met een duidelijk zicht op de status van uw dossier, de communicaties en de betalingen.
MELD U AAN

Meer weten over uw fondsen?

In de Fundfinder vindt u een overzicht van de samenstelling, de risico's, de geschiedenis van de rendementen en de evolutie van de netto-inventariswaarde van de tak 23 fondsen in het luik Invest van uw contract.

Naar de Fundfinder

Aanvullende informatie

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.