Ga naar de hoofdinhoud

De pensioenoplossing voor geconventioneerde zorgverleners

Pension plan pro RIZIV

Uw toekomst begint vandaag

Investeer als zelfstandige geconventioneerde zorgverlener uw RIZIV bijdrage in de opbouw van een aanvullend pensioen en/of een gewaarborgd inkomen.

In een notendop

 • RIZIV-bijdrage kan enkel gebruikt worden voor aanvullend pensioen en gewaarborgd inkomen
 • Extra bescherming dankzij solidariteitswaarborgen
 • Extra bescherming van uw gezin en uw inkomen

Deze video maakt gebruik van cookies

Door deze video te bekijken, aanvaardt u het gebruik van cookies door Youtube. Onder dit gebruik valt bijvoorbeeld het analyseren van statistieken en het personaliseren van de gebruikservaring. Lees onze cookie policy.

Hoe hoog zal uw pensioen zijn?

753

Het maximaal maandelijks rustpensioen van een alleenstaande zelfstandige.

1 073

Het gemiddelde maandelijks brutopensioen van mannen.

361

Het gemiddelde maandelijks brutopensioen van vrouwen.

in detail

Hoe kunt u uw RIZIV-bijdrage benutten?

U kunt uw RIZIV-bijdrage enkel en alleen benutten voor:

 • de opbouw van een aanvullend pensioen via een sociale pensioenovereenkomst
 • eventueel gecombineerd met een bijkomende dekking overlijden
 • en een bijkomende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid

Dit alles in één en hetzelfde contract.

De RIZIV-bijdrage, die op de sociale pensioenovereenkomst wordt gestort, wordt als volgt verdeeld:

 • 90% is bestemd voor het pensioenluik
 • 10% wordt gestort in een solidariteitsfonds, ingericht door de Voorzorgskas voor Zelfstandigen & Ondernemingen (V.K.Z.O.)

Combineer met een individuele pensioentoezegging (IPT) en geniet ondertussen van extra fiscale voordelen.

Wat zijn de solidariteitswaarborgen?

10% van de RIZIV-bijdrage die op de sociale pensioenovereenkomst wordt gestort, gaat naar het solidariteitsfonds.

Dankzij deze storting in het solidariteitsfonds kunt u bijkomende waarborgen genieten:

 • financiering van de opbouw van het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen in kader van:
  • arbeidsongeschiktheid of moederschap,
  • faillissement,
 • vergoeding van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid,
 • vergoeding in de vorm van een rente bij overlijden tijdens de beroepsloopbaan,
 • forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte tijdens de beroepsloopbaan

Hoe kunt u uw gezin en uw inkomen beschermen?

Wist u dat de arbeidsongeschiktheid jaarlijks met 5% stijgt? En weet u hoeveel uw inkomen bedraagt bij arbeidsongeschiktheid? In functie van uw individuele situatie ontvangt u bij volledige arbeidsongeschiktheid in 2021 een wettelijke tussenkomst van maandelijks minimum 1 010,36 euro tot maximum 1 646,32 euro bruto. Amper voldoende om in uw basisbehoeften te voorzien.

En bent u goed beschermd bij overlijden? Gaat uw gezin de levenskwaliteit kunnen behouden?

U kunt binnen uw RIZIV-contract volgende aanvullende waarborgen afsluiten:

 • Dekking tegen arbeidsongeschiktheid
  om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval …
 • Overlijdensdekking
  om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden.

De financiering van deze aanvullende waarborg kan via de RIZIV-bijdrage of door een persoonlijke bijdrage.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Nuttige links

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as